Ubrania w stylu sportowym górą
Zwolennicy różnych sportów, zarówno letnich jak zimowych, mają własne, środowiskowe kodeksy ubraniowe narzucone specy­fiką wybranej dyscypliny. Warto obserwować jak moda sportowo- -hobbistyczna zmienia się w rytmie wyczynu, w rytmie mistrzostw i igrzysk. Sport wpływa także na to, co wkładają do plecaków i wa­lizek osoby lubiące jedynie czytać o zaletach sportowego życia. Wiele ubrań – żelaznych pozycji w modzie sportowej – przywędro­wało w góry i nad morze z bieżni, stadionów, basenów, ringów i boisk. Są to przykładowo: dresy, bokserskie, piłkarskie i kolarskie spodenki, kostiumy pływackie, czapki golfowe, przepaski tenisi­stów, kurtki motocyklistów.

Ubrania w stylu sportowym to pewniaki urlopowej garderoby. Zawsze na miejscu, zwłaszcza że już od pierwszych godzin wypo­czynku sugerują sprawność i wigor, osiągane dopiero pod koniec ur­lopu. Komentatorzy mody są zdania, że moda na ubiory sportowe ma szanse zrewolucjonizowania naszych szaf i przyzwyczajeń. Jest bo­wiem pochodną powszechnych marzeń o zdrowiu i nienagannej syl­wetce. Sylwetce wypracowanej na korcie lub ścieżce zdrowia. Ale jest również wynikiem marzenia o wielkiej karierze, o widowisko­wym sukcesie w świetle jupiterów i szumie kamer. Idole ze stadio­nów i boisk są obecnie naśladowani i czczeni bardziej niż gwiazdy filmowe. Każda wielka impreza sportowa – mistrzostwa świata, olimpiada – aktywizują natychmiast producentów odzieży i sprzętu sportowego. Kupujący tę odzież robią to często wyłącznie ze snobi­zmu.