Co to jest skóra ?
Skóra jest jedyną nieosłoniętą tkanką, mającą z jednej strony żywe ciało, a z drugiej świat zewnętrzny, i jako całość jest naj­większym organem ciała. Spełnia niezwykle różnorodne czynno­ści. Chroni nas przed obcymi wpływami, utrzymuje płyny ustrojowe w obrębie ciała, osłania przed szkodliwym promieniowa­niem i zwiększa tę ochronę, kiedy podczas opalania się ilość promieniowania jest zbyt duża; zawiera zmysł dotyku; odgrywa rolę w ochładzaniu ciała, a także w zachowaniu ciepła:

wspo­maga regulację ciśnienia krwi; tworzy kształt człowieka i jest głównym źródłem pociągu płciowego, gdyż związana jest z kształtem i dotykiem; odradza się stale i skutecznie, a od czasu do czasu musi się sama naprawiać, jeśli dojdzie do uszkodzenia co udaje się jej nieco gorzej); może ulegać różnicowaniu w two­ry takie, jak włosy, kolce, pazury, łuski i pióra, całkiem dobrze wystarcza na całe życie, choć w późniejszych latach traci do pewnego stopnia swą elastyczność. W zasadzie skóra i naskórek tworzą układ dwuwarstwowy. Zewnętrzną warstwą jest naskórek, a wszystkie komórki leżące na jego powierzchni są martwe. Żyjące komórki nie wytrzymują ekspozycji na powietrze i choć żywa kobieta czy mężczyzna mo­gą wydawać się bardzo piękni — wrażenie to odnosimy na pod­stawie przyglądania się zupełnie obumarłym komórkom. Śmierć każdej z komórek naskórka nie jest wywołana zetknięciem się z powietrzem otaczającym, jest rezultatem procesu samounice­stwienia każdej z nich.